ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
24-25-26-27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Miss
22/01/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 4
21/01/2020 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
20/01/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
19/01/2020 Đầu 4 Đuôi 8 Miss
18/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0 Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
16/01/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
14/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
12/01/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
11/01/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
09/01/2020 Đầu 3 Đuôi 5 Miss
08/01/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0
07/01/2020 Đầu 7 Đuôi 8 Miss
06/01/2020 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
05/01/2020 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
04/01/2020 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
02/01/2020 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
01/01/2020 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
31/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
30/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Miss
28/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
27/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
26/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
24/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 2
23/12/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
22/12/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 4
21/12/2019 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
20/12/2019 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
19/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
18/12/2019 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
17/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
13/12/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
12/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
11/12/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 3
09/12/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
08/12/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
07/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
05/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1
03/12/2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
02/12/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Miss
01/12/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
30/11/2019 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
29/11/2019 Đầu 6 Đuôi 4 Miss
28/11/2019 Đầu 8 Đuôi 0 Miss
27/11/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 5
26/11/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
25/11/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 3
22/11/2019 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
21/11/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/11/2019 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
19/11/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
18/11/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 8
17/11/2019 Đầu 9 Đuôi 6 Miss
16/11/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 8
15/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
14/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
11/11/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
09/11/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0
08/11/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
07/11/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Miss
06/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
05/11/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 9 Đuôi 0
04/11/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
02/11/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Miss
31/10/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đuôi 8
29/10/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
27/10/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/10/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
25/10/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
24/10/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Miss
23/10/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đuôi 3
22/10/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
21/10/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
20/10/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/10/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Miss
17/10/2019 Đầu 7 Đuôi 5 Miss
16/10/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 4
15/10/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
13/10/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
12/10/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
11/10/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Miss
10/10/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
09/10/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
08/10/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
06/10/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Miss
04/10/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
03/10/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
02/10/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
01/10/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5